Hotline tư vấn 0942765115
Hotline cấp cứu 02773 878 115
banner

BẢO HIỂM Y TẾ THÔNG TUYẾN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

Thứ năm, 29/06/2023, 14:33 GMT+7

Áp dụng cho tất cả khách hàng

Trường hợp khách hàng có thẻ  Bảo hiểm y tế  khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện Tâm Trí Cao Lãnh sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí điều trị nội trú trong phạm vi hưởng và mức hưởng theo mức quyền lợi của Bảo hiểm y tế cho người có thẻ Bảo hiểm y tế  ( đúng tuyến và trái tuyến).


Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh

Giới hạn tin theo ngày :