Hotline tư vấn 0942765115
Hotline cấp cứu 02773 878 115

Tìm bác sĩ

Ngô Minh Nghĩa
BS.CKII - Giám đốc điều hành
Nguyễn Ngọc Khoa
BS. CKII. Giám đốc chuyên môn
Hồ Thanh Hùng
BS. CKII. Trưởng phòng y vụ
Trần Thanh Dững
BS.CKI - Trưởng Khoa khám bệnh
Nguyễn Minh Sơn
BS. CKI Vật Lý Trị Liệu - Phục Hồi Chức Năng
Dương Văn Hên
BS.CKI - Gây mê hồi sức
Trần Đức Thăng
BS. CKI Chẩn đoán hình ảnh
Nguyễn Kim Thanh
BS. CKI Hóa sinh Y học
Nguyễn Ngọc Bảo Châu
BS. Răng - Hàm - Mặt
Nguyễn Chí Tâm
BS.CKI - Trưởng khoa Nhi