Hotline tư vấn 0942765115
Hotline cấp cứu 02773 878 115

THÔNG TIN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Thứ năm, 16/03/2023, 11:04 GMT+7

Do sự chuyển đổi từ BVQT Thái Hòa sang BVĐK Tâm Trí Cao Lãnh thủ tục chưa được hoàn tất nên những khách hàng nào từ trước đến giờ  mua BHYT tại BVQT Thái Hòa thì vẫn tiếp tục áp dụng khám tại BVĐK Tâm Trí Cao Lãnh. Đến khi nào thủ tục đã hoàn tất thì tự động trên cổng BHXH tỉnh sẽ tự chuyển đổi nơi KCB ban đầu thành BVĐK Tâm Trí Cao Lãnh (BVQT Thái Hòa -> BVĐK Tâm Trí Cao Lãnh)


admin
TAG:

Giới hạn tin theo ngày :