Hotline tư vấn 0942765115
Hotline cấp cứu 02773 878 115

Tìm bác sĩ

Ngô Minh Nghĩa
BS.CKII - Giám đốc điều hành
NGUYỄN NGỌC KHOA
BS. CKII. Giám đốc chuyên môn
HỒ THANH HÙNG
BS. CKII. Trưởng phòng y vụ
Trần Thanh Dững
BS.CKI - Trưởng Khoa khám bệnh
Đỗ Sen Hồng
BS.CKII - Phụ trách Khoa Nội
Dương Văn Hên
BS.CKI - Gây mê hồi sức
Trần Đức Thăng
BS. CKI Chẩn đoán hình ảnh
Nguyễn Kim Thanh
BS. CKI Trưởng khoa xét nghiệm
Ka Rội
BS. Đa khoa
Danh Thị Nhì
BS. Đa khoa
Huỳnh Thị Như
BS. Đa khoa